×

ข้อความ

Debug output of Perfect Link with Article Images on Facebook
og:title - พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
og:type - article
og:url - https://ratchaburitoday.com/%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1/35-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/25-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99.html
og:site_name - ราชบุรี ทูเดย์ 2
og:image - http://www.goratchaburi.com/images/bank/ColumnTravelingAndActivities/WatKaNorn/watkanorn01.jpg

ตั้งอยู่ที่วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า ริมแม่น้ำแม่กลอง อยู่ห่างจากตัว อ.โพธาราม ประมาณ 10 กม. ลักษณะเป็นเรือนไทย จัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจำนวน 313 ตัว ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทางวัดได้จัดแสดงเชิดหนังใหญ่ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. เพียงรอบเดียว โดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดขนอน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดขนอน โทร. 032 233 386{fcomment}

System.String[]System.String[]