×

ข้อความ

Debug output of Perfect Link with Article Images on Facebook
og:title - สถานที่วางดอกไม้จันทน์ทั้ง 10 อำเภอ ในราชบุรี
og:type - article
og:url - https://ratchaburitoday.com/scoop/111-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html
og:site_name - ราชบุรี ทูเดย์ 2
og:image - images/event/เมรมาศ.jpg
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการเตรียมการและความพร้อมการจัดถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะสถานที่จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์
เมรมาศ
 
โดยจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดสถานที่วางดอกไม้จันทน์ ดังนี้

1.อำเภอเมืองร่วมกับจังหวัด        ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร
2.อำเภอบ้านโป่ง                     ที่วัดบ้านโป่ง
3.อำเภอโพธาราม                    ที่วัดเขาช่องพราน 
4.อำเภอดำเนินสะดวก              ที่วัดโชติทายการาม
5.อำเภอบางแพ                      ที่วัดกลางวังเย็น
6.อำเภอปากท่อ                      ที่วัดปากท่อ
7.อำเภอจอมบึง                      ที่วัดวาปีสุทธาวาส
8.อำเภอสวนผึ้ง                      ที่วัดบ้านบ่อ
9.อำเภอบ้านคา                      ที่วัดมหาโชคโป่งกระทิงล่าง
และ 10.อำเภอวัดเพลง             ที่วัดแจ้งเจริญ
 
 
 
กำหนดการเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์
 
ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดมหาธาตุ ราชบุรี 
สำหรับประชาชนสามารถเริ่มวางดอกไม้จันทน์ได้ทุกสถานที่ ทั้งพระเมรุมาศหลัก พระเมรุมาศจำลอง หรือซุ้มวางดอกไม้จันทน์ต่างๆ 
เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น.เป็นต้นไปถึง 16:30 น. 
ส่วนเวลา 16:30-18:30 น. หยุดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเข้าสู่พระราชพิธีฯ 
และจะเริ่ม วางดอกไม้จันทน์อีกครั้ง หลัง 18:30 น.จนถึงเวลา 22:00 น.