×

ข้อความ

Debug output of Perfect Link with Article Images on Facebook
og:title - ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว ราชบุรี
og:type - article
og:url - https://ratchaburitoday.com/scoop/57-scoop/105-tour-guide-ratchaburi.html
og:site_name - ราชบุรี ทูเดย์ 2
og:image - images/tour1.JPG

tour1

โปรแกรมที่ 1 ดำเนินสะดวก - บางแพ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - เดอะบลูม ออคิดปาร์ค - สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา

เช้า    

       - เที่ยวชมตลาดน้ำแห่งแรกของไทย (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดพลี
 
       - 
เลือกซื้อ และชิมอาหารและผลไม้ที่ชาวบ้านนำมาขาย 

          (ท่านสามารถเดินต่อมายังตลาดน้ำดำเนินปัจจุบัน(คลองต้นเข็ม) เพื่อเลือกซื้อของฝาก และ นั่งเรือท่องเที่ยว 

          ชมทัศนียภาพ คลองดำเนินะดวก ชมการเคี่ยวน้ำตาล แวะบ้านเจ๊กฮวด มหาดเล็ก ที่เคยรับเสด็จ รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น )

       - นั่งเรือไปยังตลาดน้ำคลองลัดพลี บริเวณ วัดสุน ซึ่งเป็นตลาดที่ทางชุมชน ช่วยกันฟื้นฟูขึ้นมา 

       - รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย
       - เที่ยวชม อุทยานกล้วยไม้ เดอะบลูม ออคิด ปาร์ค

       - แวะถ่ายภาพ ซื้อตุ๊กตา ที่สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา

       - เดินทางกลับ

 ************************************

โปรแกรมที่ 2  โพธาราม

ชมหนังใหญ่วัดขนอน - จิตรกรรมฝาผนัง - วัดคงคาราม - วัดหนองหอย - วัดถ้ำน้ำ - ชมค้างคาว วัดเขาช่องพราน

เช้า

       - ชมการแสดงหนังใหญ่ ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน  

       - 
วัดคงคาราม ชมจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์อายุกว่าร้อยปี

       - แวะทานอาหารกลางวัน ในตลาดโพธาราม 

บ่าย

       - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหนองหอย แล้วไป ทำบุญ

       - ไหว้พระที่วัดถ้ำน้ำ จากนั้นไป

       - วัดเขาช่องพราน รอชม ฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำเพื่อหาอาหาร

       - เดินทางกลับ

*****************************************

โปรแกรมที่ 3 เที่ยวในเมืองราชบุรี 

เช้า
       - เที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

       - วัดช่องลม กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อแก่นจันทร์ 

       - รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณตลาดโต้รุ่ง หรือที่ชาวราชบุรีรู้จักกันดีในชื่อสนามหญ้า 

บ่าย
       - จิปาถะพันธสถาน บ้านคูบัว เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติ และ ของสะสมสมัยก่อน

       - โบราณสถานคูบัว 

       - นมัสการพระสี่มุมเมืองบนเขาแก่นจันทร์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองราชบุรี 

       - สักการะศาลหลักเมืองราชบุรี

       - ชมประตูเมืองเก่าของราชบุรี

       - ไหว้พระและให้อาหารปลาที่ วัดท่าโขลง

       - ตลาดเก่าโคยกี๊ (เฉพาะ ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์) เลือกซื้อและชิมอาหารที่ถนนคนเดินยามเย็น 

       - เดินทางกลับ

**************************************

bakery house ss

โปรแกรมที่ 4 สวนผึ้ง ( 1 วัน )

เช้า
       - แวะทานเมลอนสดๆที่ โคโรฟิลด์

       - ไปถ่ายภาพเช็คอินที่ เวเนโต้

       - ไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ ซีนเนอร์รี่ วินเทจฟาร์ม 

       - จิบเค้กและกาแฟที่ร้านต้นขนมหวาน สะพานกาแฟ

       - พักทานอาหารกลางวัน ที่น้ำตกเก้าชั้น นั่งพักผ่อน และเดินเล่นที่น้ำตก

บ่าย
        - บ้านหอมเทียน เลือกชมและซื้อสินค้าที่ระลึก ทดลองทำเทียนหอมด้วยตัวเอง 

        - นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่ตลาดชัฎป่าหวาย

        - เดินทางกลับ
    

**************************************

โปรแกรมที่ 5 สวนผึ้ง ( 2 วัน )

วันแรก

เช้า

           - นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่ตลาดชัฎป่าหวาย

      - ถ่ายภาพเช็คอินที่ เวเนโต้ อย่าลืมไปให้อาหารกระต่ายด้วย

       - ไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ ซีนเนอร์รี่ วินเทจฟาร์ม
       - พักทานอาหารกลางวัน
 
บ่าย
 
       - น้ำตกเก้าชั้น นั่งพักผ่อน เล่นน้ำตก
 
       - จิบเค้กและกาแฟที่ร้านต้นขนมหวาน สะพานกาแฟ
 
         - เข้าที่พัก
 
วันที่สอง
 
เช้า
 
       - ชมทะเลหมอกบนเขากระโจม
 
       - จิบเค้กและกาแฟที่ร้านกาแฟอามันเต้ และโรงคั่วกาแฟ
 
         - เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
  
      - เช็คเอาท์ และ ทานอาหารกลางวัน

บ่าย


       - บ้านหอมเทียน เลือกชมและซื้อสินค้าที่ระลึก ทดลองทำเทียนหอมด้วยตัวเอง 

        - ทานเค้ก จิบชา ชมวิวภูเขา ที่มอนิ่งกลอรี่เดอะเบเกอรี่เฮ้าส์

        - เดินทางกลับ    

 หมายเหตุ : รายการนำเที่ยวนี้เป็น ตัวอย่างเท่านั้น ท่านสามารถนำไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม