Booking.com
×

ข้อความ

Debug output of Perfect Link with Article Images on Facebook
og:title - ข้อมูลทั่วไป
og:type - article
og:url - https://ratchaburitoday.com/suanphueng/11-2013-11-08-03-24-17.html
og:site_name - ราชบุรี ทูเดย์ 2

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดราชบุรี

RatchaburiLogo.gif Ratchaburi Logo image by hapinezz_mind
ตราประจำจังหวัด ประกอบไปด้วยเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 ชนิด คือ

ภาพฉลองพระบาทคู่ ประดิษฐานอยู่บนพานทอง
ภาพพระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว
ทั้งนี้ก็เพราะชื่อจังหวัดราชบุรี แปลว่า เมืองของพระราชา

ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นโมกมัน (Wrightia tomentosa)

ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกกัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana)

คำขวัญประจำจังหวัด คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่

ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

พื้นที่ 5,196.462 ตร.กม. (อันดับที่ 43 ของประเทศ)

ประชากร 828,930 คน (พ.ศ. 2549) (อันดับที่ 27 ของประเทศ)

ความหนาแน่น 160 คน / ตร.กม. (อันดับที่ 20 )

เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 104 ตำบล 935 หมู่บ้าน 25 เทศบาล

1.อำเภอเมือง 6.อำเภอบางแพ

2.อำเภอจอมบึง 7.อำเภอโพธาราม

3.อำเภอสวนผึ้ง 8.อำเภอปากท่อ

4.อำเภอดำเนินสะดวก 9.อำเภอวัดเพลง

5.อำเภอบ้านโป่ง 10.อำเภอบ้านคา

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ จังหวัด เพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศพม่า
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดนคปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

System.String[]System.String[]